מדינת ישראל
משרד הפנים
מינהל האוכלוסין
בקשה לקבלת תעודת זהות או ספח לתעודת זהות
 
שדה חובה מסומן בכוכבית.
   
3859מספר סימוכין:סוג השירות
*נא לסמן את המשבצת המתאימה לבחירתך.
בקשה לקבלת תעודת זהות ראשונה
בקשה לקבלת תעודת זהות במקום בלויה
בקשה לקבלת תעודת זהות במקום אבודה / גנובה / מושחתת
בקשה לקבלת תעודת זהות בעקבות שינוי בפרטים האישיים
     נוכחותך האישית אינה חובה. יש לצרף לבקשה: תמונה אחת עדכנית, חזותית, חדשה בגודל 3.5X4.5 ס"מ.
     תמונה במדים או ממדפסת ביתית או מאיכות גרועה לא תתקבל ומסמכים מקוריים לאימות השינוי (לדוגמא תעודת נישואין,
     גירושין). אם ברצונך לבחור שם משפחה חדש (שאינו מצוין בתעודת הנישואין),
     עליך למלא טופס הודעה על בחירת שם משפחה (מר4א) ונוכחותך האישית חובה.
בקשה לקבלת ספח לתעודת זהות במקום אבוד / גנוב / מושחת
בקשה לקבלת ספח תעודת זהות בעקבות בלאי או בעקבות שינויים בפרטים האישיים
 
     
   
 
פרטי מבקש/ת השירות
*מספר זהות *שם משפחה *שם פרטי
שם האב שם הסב (מיעוטים) שם האם
תאריך לידה עברי תאריך לידה לועזי *ארץ לידה *מין
*שנה חודש יום
זכר
נקבה
*מצב אישי *לאום שם משפחה קודם שם פרטי קודם שם נעורים לנשוי/אה
רווק/ה נשוי/אה
גרוש/ה אלמן/ה
מען
*ישוב רחוב מספר בית מספר דירה מיקוד
מספר טלפון מספר נייד דואר אלקטרוני
הערה: יש להזין דרכי התקשרות לבירורים במקרה והמידע חסר או לא נכון.

שים/י לב! המען הרשום לעיל ישמש כהודעה על שינוי המען שלך ושל בן/בת הזוג וילדיך הקטנים, בתנאי שיצורפו ספחי תעודות הזהות שלהם.

 
     
   
 
כתובת למשלוח התעודה

ישוב רחוב מספר בית
מספר דירה תיבת דואר מיקוד אצל (משפחה/מוסד)

עפ"י חוק עדכון כתובת, התשס"ה - 2005, כל תושב רשאי למסור בנוסף למען הרשום במרשם התושבים גם כתובת למשלוח דואר אשר תירשם בקובץ מרשם התושבים. "כתובת למשלוח דואר" הרשומה במרשם התושבים תימסר למוסדות ורשויות עפ"י בקשתם ובהתאם לרשום בתוספת לחוק.
אבקש לרשום את הכתובת הנ"ל במרשם התושבים ככתובת למשלוח דואר.
אבקש לרשום את הכתובת הנ"ל במרשם התושבים ככתובת למשלוח דואר עבור ילדיי הקטינים.
 
     
   
 
פרטי בן/בת הזוג
שם משפחה שם פרטי מספר זהות
 
     
   
 
  פרטי ילדי המבקש/ת עד גיל 18
  שם משפחה שם פרטי מספר זהות
מחק רשומה
מחק רשומה
מחק רשומה
 
     
 
 

תאריך:      

חתימת המבקש/ת________________
 
     
   על מנת להדפיס את הטופס יש להשתמש בכפתור הנמצא בסרגל הכלים.
   
 
מר/1לשימוש המשרד

הלשכה ב תאריך שם מקבל/ת הבקשה

שם הבודק/ת קבלה מס' תאריך

הערות